Zgłoszenia i uzyskane prawa

Tytuł zgłoszeniasortuj malejąco Data ochrony od Numer zgłoszenia Twórca/Twórcy
Aktywne łożysko magnetyczne 2009/12/28 390 054 Piłat Adam
Chwytak dwuszczękowy 2007/04/24 382 284 Celmerowski Andrzej
Głowica do napylania farb proszkowych, zwłaszcza na powierzchnie płaskie 2009/12/10 389 852 Barmuta Piotr
Głowica wysokonapięciowa do napylania farb proszkowych z doładowaniem gazodynamicznym 2011/02/21 393 983 Piotr Barmuta
Jednosekcyjny zawór hamulcowy, zwłaszcza do ciągników rolniczych 2007/04/30 382 332 Miatluk Mikołaj
Klinowy pas napędowy 2010/08/16 119 261 Dariusz Szpica, Andrzej Radziwanowicz
Kompozyt na bazie tytanu 2010/06/28 391 644 Jan Ryszard Dąbrowski, Małgorzata Grądzka-Dahlke, Piotr Deptuła
Konstrukcja wzmocnienia połączenia warstwy fakturowej wielkopłytowej ściany prefabrykowanej 2010/04/06 390 919 Krentowski Janusz
Kotwie do wzmacniania osłonowych płyt warstwowych w wielkopłytowych budynkach prefabrykowanych 2010/04/20 16 444 Janusz Krentowski, Rościsław Tribiłło
Mechanizm sekwencyjnej zmiany biegów 2010/08/16 392 146 Dariusz Szpica, Rafał Kulmaczewski

Strony