Baza ekspertów

Nazwisko i imie Obszar badawczy
Adamowicz Adam metody numeryczne, mechanika, mechanika pękania, termomechanika, aerodynamika
Adamski Mariusz optymalizacja instalacji sanitarnych, odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych
Bartnicka Małgorzata iluminacja artystyczna
Bogdan Antoni przekształtniki rezonansowe, przekształtniki AC/DC, falowniki napięcia
Bołdak Cezary przetwarzanie obrazów cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem obrazów medycznych; współdzielenie zasobów - systemy gridowe
Butarewicz Andrzej mikrobiologia- wskaźniki stanu sanitarnego wody, powietrza, gleby, osadów ściekowych, toksykologia - badania toksyczności ostrej i chronicznej
Butryło Bogusław Szerokopasmowa analiza pola elektromagnetycznego w układach elektrycznych. Układy dyspersyjne, z materiałami pochłaniającymi i rozpraszającymi fale elektromagnetyczne. Metody programowania...
Chmielewski Andrzej Ochrona systemów i sieci kompuetrowych (detekcja intruzów, wirusów, spamu). Sztuczne systemy immunologiczne. Detekcja anomalii.
Czarnecki Bartosz Planowanie przestrzenne, planowanie miejscowe, urbanistyka, kształtowanie przestrzeni publicznej, bezpieczna przestrzeń publiczna w miastach, rewitalizacja obszarów miejskich
Dardzińska-Głebocka Agnieszka bezpieczeństwo baz danych, hierarchiczne bazy danych, reguły akcji

Strony