Potencjał badawczo-rozwojowy Politechniki Białostockiej

  1. BAZA EKSPERTÓW: zawiera profile ekspertów – pracowników naukowych Politechniki Białostockiej realizujących prace badawczo-rozwojowe
     
  2. BAZA LABORATORYJNA: zawiera wykaz zasobów laboratoryjnych Politechniki Białostockiej; zasoby te: aparatura oraz specjalistyczne programy i systemy komputerowe przedstawione są w podziale na poszczególne laboratoria; wskazane są również dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za wyróżnione jednostki laboratoryjne
     
  3. BAZA PROJEKTÓW: obejmuje wykaz projektów prowadzonych przez pracowników Politechniki Białostockiej; dostępne są również zestawie nia projektów archiwalnych
     
  4. BAZA PATENTOW: zawiera zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz uzyskane przez Politechnikę Białostocką prawa wyłączne